Το συνεργείο μας αναλαμβάνει παντός τύπου Βιομηχανικές εγκαταστάσεις .

Δίκτυα Ατμού σε εργοστάσια και βιομηχανίες .

Δίκτυα Ιατρικών Αερίων σε Νοσοκομεία.

Leave a comment